• Správa pohledávek
  Správa pohledávek

  Po vzájemné dohodě s klientem naše kancelář začíná pracovat s Vašimi pohledávkami dříve, než byste je museli dávat na vymáhání nebo je nevýhodně prodat.

  Chci vědět více

 • Odkup pohledávek
  Odkup pohledávek

  Vzhledem k vysokému procentu úspěšnosti můžeme nabídnout optimální kupní ceny odpovídající skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně.

  Chci vědět více

 • Vymáhání pohledávek
  Vymáhání pohledávek

  Naší specializací je vymáhání pohledávek mimosoudní cestou prostřednictvím přímé komunikace s dlužníkem.

  Chci vědět více

image

ARTUR VIKTOROVIČ COLLINA JE VAŠÍM PARTNEREM S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM PŘI ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK

Po více než 20 letech zkušeností se svobodným podnikáním lze konstatovat totéž, co na začátku: jedním z palčivých problémů v obchodních vztazích zůstává neplnění smluvních povinností, zejména neplacení dohodnuté ceny. Zůstat dlužen za dodané zboží, zhotovené dílo či poskytnuté služby nabylo podobu jakéhosi podnikatelského folklóru.

Je nemálo těch, kteří bez uzardění uzavírají obchodní smlouvy, které už při podpisu považují za pouhý cár papíru: placením se nemíní nikdy v budoucnu obtěžovat. Jsou tací, pro něž je dlužná částka vítaným, hlavně pak dostupným a bezplatným úvěrem. Jen menší část mezi dlužníky tvoří ti, kterým nevyšel podnikatelský záměr, kteří přecenili své schopnosti a možnosti.

Zvrácená podnikatelská morálka se rozmnožila rychle a uchytila pevně jako plevel.

Potýkáte se s problematikou neuhrazených pohledávek?
Hledáte účinná rešení, jak vymáhat pohledávky po splatnosti?
Zpracováváte strategii a postup pro vyjednávání s dlužníkem?

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.
Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Naší specializací je vymáhání pohledávek mimosoudní cestou prostřednictvím přímé komunikace s dlužníkem. Vymáhání dluhů pomocí soudů je velmi zdlouhavé, je potřeba platit soudní poplatky a honorář advokáta předem, a ani po vynesení konečného pravomocného rozhodnutí soudu nemáte jistotu, že dlužník opravdu zaplatí. Také vymáhání pohledávek vlastními silami se nemusí vyplatit, protože tomu musíte věnovat drahocenný čas a nemáte potřebné zkušenosti. My to umíme. Kontaktujte nás ať Vám můžeme pomoci.

ODKUP POHLEDÁVEK

Pro věřitele, kteří se nechtějí jednáním s dlužníkem dále zabývat, nebo se jen chtějí pohledávek co nejdříve zbavit, nabízíme odkup pohledávek. Celý případ dlužníka nejdříve pečlivě prostudujeme, abychom mohli stanovit cenu přesně odpovídající hodnotě pohledávky. Více informací o odkupu pohledávek.

image

OHODNOCENÍ POHLEDÁVKY

Připravili jsme pro Vás jednoduchý formulář, po jehož vyplnění Vám pomůžeme s předběžným ohodnocením Vaší pohledávky.

Vyplnit formulář

image

JSTE BEZMOCNÍ?

O člověku, který Vám dluží peníze, se rozhodně nedá říct, že by třel bídu s nouzí, a přesto na vaše výzvy k zaplacení dluhu nereaguje nebo se vám dokonce směje do očí?
Napište nám!

image

ZAHRANIČNÍ POHLEDÁVKY

Máte pohledávky mimo území České republiky? Naše společnost řeší pohledávky i v zahraničí.


Napište nám!

image

ČAS PRACUJE PROTI VÁM

Pokud se týká výše pohledávky k vymáhání, potom ctíme zásadu, že neexistují malé případy a jsme připraveni vymáhat pohledávku v jakékoliv výši.
Napište nám!