• slide2-odkup.png

Odkup pohledávek

Naše společnost se specializuje na odkup pohledávek jak z obchodního tak i z osobního styku. Vzhledem k vysokému procentu úspěšnosti můžeme nabídnout optimální kupní ceny odpovídající skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně. Odkupu pohledávek předchází jejich ocenění, které zahrnuje:

  • analýzu vzniku pohledávky
  • prostudování související dokumentace
  • posouzení důvodu nezaplacení
  • zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné finanční situace
  • zhodnocení bonity pohledávky

Neodkupujeme pohledávky patřící do jedné z následujících skupin:

  • pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu
  • pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci
  • pohledávky vůči dlužníkům v insolventním řízení
  • pohledávky s příznaky tzv. bílých koní

Při ocenění jednotlivých pohledávek naše společnost preferuje osobní kontakt s věřitelem nebo s osobou, která byla s dlužníkem v přímém kontaktu. Po provedení výše uvedených kroků Vám bude nabídnuta optimální kupní cena, která může být předmětem dalšího obchodního jednání.

Kategorie: Nabízíme