• slide2-sprava.png

Zprostředkování

Zprostředkování prodeje firmy, družstva, akciové společnosti, převody obchodních podílů, a to jak prosperujících firem, tak firem předlužených nebo určených do konkursu či likvidace. Ke každé jednotlivé nabídce přistupujeme individuálně, seriózně a svědomitě. Jsme si plně vědomi důvěry, která nás zavazuje k mlčenlivosti, včetně zachování obchodního tajemství, nabídku zveřejňujeme pod logem naší obchodní společnosti. Ceny za zprostředkování se odvíjí od složitosti a náročnosti jednotlivých obchodních případů. Jsou realizovány ve chvílích uzavření obchodu.

EKONOMICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ PORADENSTVÍ

Ekonomika, účetnictví a daně jdou ruku v ruce a jsou často achillovou patou mnoha subjektů. Při naší činnosti se zabýváme možnostmi, jak co nejrychleji, nejefektivněji a nejméně bolestně Vám pomoci vyřešit Vaše problémy s věřiteli, daňovými úředníky či státní správou.

POKUD TEDY NEVÍTE ...

.. co se svojí zdánlivě předluženou společností?
.. obáváte se svých věřitelů?
.. neradi jednáte s kýmkoliv?

Jsme připraveni Vám pomoci!

ZAJIŠŤUJEME:

 • ekonomicko – organizační poradenství
 • zajištění a poskytnutí finančních prostředků u bankovních sektorů (hypotéky, spotřebitelské úvěry apod.)
 • zajistíme služby bezpečnostní agentury
 • konkurz – likvidace firem
 • exekuční řízení

Nabízíme

Správa pohledávek

Cílem správy pohledávek je radikální minimalizace rizika vzniku nedobytných pohledávek u klienta.

Po vzájemné dohodě s klientem se podepisuje „Smlouva o poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy“ a naše kancelář začíná pracovat s Vašimi pohledávkami dříve, než byste je museli dávat na vymáhání nebo je nevýhodně prodat.

V praxi to funguje následovně:

1) Klient dodá veškeré kompletní (dostupné) informace o dlužníkovi: jméno, firma, adresa, telefon, dlužná částka, datum splatnosti atd.

Vzhledem k tomu, že jsou (mohou být) mezi Vašimi dlužníky osoby či firmy, se kterými hodláte nadále spolupracovat, sami si určíte stupeň vymahatelnosti: 

 • dlužník „pozapomněl“ uhradit dlužnou částku
 • dlužník „reaguje“ - platí se zpožděním a ne v plné výši
 • dlužník „slibuje“, ale nemá snahu platit
 • dlužník „nespolehlivý“ - těžká komunikace, neochota jednat
 • dlužník „nereaguje“ - další spolupráce již nepřipadá v úvahu

Tyto informace jsou zařazeny do naší speciálně upravené databáze.

2) Všem dlužníkům je zaslán dopis, ve kterém je klient informuje o zahájení spolupráce s naší kanceláří s tím, že naše kancelář má právo k provádění kroků směřujících k úhradě pohledávek po splatnosti.

V další fázi spolupráce zaměstnanec naší kanceláře eviduje Vaše dlužníky a zařazuje dle Vámi poskytnutých informací podle stupně vymahatelnosti. Přidělený zaměstnanec začíná aktivně a individuálně pracovat s jednotlivými dlužníky.

Ve spolupráci s klientem a dle individuální dohody se min. 1x týdně aktualizují informace o stavu dlužné částky. Na základě přeposílaných dat má klient možnost ověřit si efektivitu naší práce.

Předpokladem pro funkčnost tohoto systému je tedy soubor Vámi dodaných informací a tým našich profesionálních „vyjednavačů“, kteří jsou na jednání s dlužníky vyškoleni.

Vzhledem k tomu, že si zakládáme na individuálním přístupu a hlavní naší činností je vymáhání pohledávek, má naše práce mnohonásobně efektivnější výsledky než inkasní společnosti, které fungují na bázi neosobního přístupu k dlužníkovi tj. pouze psaní upomínek a telefonování.

Nabízíme

Odkup pohledávek

Naše společnost se specializuje na odkup pohledávek jak z obchodního tak i z osobního styku. Vzhledem k vysokému procentu úspěšnosti můžeme nabídnout optimální kupní ceny odpovídající skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně. Odkupu pohledávek předchází jejich ocenění, které zahrnuje:

 • analýzu vzniku pohledávky
 • prostudování související dokumentace
 • posouzení důvodu nezaplacení
 • zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné finanční situace
 • zhodnocení bonity pohledávky

Neodkupujeme pohledávky patřící do jedné z následujících skupin:

 • pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu
 • pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci
 • pohledávky vůči dlužníkům v insolventním řízení
 • pohledávky s příznaky tzv. bílých koní

Při ocenění jednotlivých pohledávek naše společnost preferuje osobní kontakt s věřitelem nebo s osobou, která byla s dlužníkem v přímém kontaktu. Po provedení výše uvedených kroků Vám bude nabídnuta optimální kupní cena, která může být předmětem dalšího obchodního jednání.

Nabízíme

Vymáhání pohledávek

Je obecně známo, že při řešení problematiky pohledávek se nabízí věřitelům tři možnosti!

1) Vymáhání pohledávek vlastními silami

Jedná se o nejjednodušší způsob, který má jednu velkou přednost – za vymáhání není třeba nic zaplatit. Tuto pomyslnou výhodu však provází řada problémů:

 • značné riziko, že věřitel pouze ztratí drahocenný čas a dlužník pohledávku stejně neuhradí. Důvod neúspěchu je prostý – věřitel většinou nedokáže postupovat při vyjednávání dostatečně fundovaně a nemá s uvedenou problematikou dostatek skutečností. Ať to zní sebevíc paradoxně, problematika řešení pohledávek se dodnes nevyučuje na žádné vysoké škole a možná i proto běžní věřitelé neumí pohledávky účinně vymáhat.
 • Pro zefektivnění vymáhání pohledávek vlastními silami musí zejména větší firmy zaměstnat několik lidí, nejméně jednoho s právní kvalifikací, sečteme – li náklady na jednu vymoženou pohledávku (náklady na mzdu pracovníka, jeho sociální a zdravotní pojištění, poštovné, papír, počítačový čas a podobně) většinou je vymáhání těchto pohledávek ztrátové a ekonomicky by bylo lepší, kdyby se tyto pohledávky vymáhaly profesionály.
 • Dlužník si už na Vás zvykl a bere tyto urgence jako samozřejmost. Existují dlužníci, kteří se dokáží úhradě svých dluhů vyhýbat na téměř profesionální úrovni, dlužník upřednostňuje věřitele, kteří vyvíjejí větší nátlak, dlužník tímto získává čas k možnosti převedení aktivit na jiný subjekt a zadluženou firmu dá do likvidace, konkursu nebo přepíše na bílého koně.

 

2) Vymáhání soudně právní cestou (pověřením advokátní kanceláře)

Česko má řadu specifik. Jedním z nich je právní řád, který hájí práva dlužníků více než práva věřitelů. V minulosti měl člověk neschopný splácet své finanční závazky z ostudy kabát kvůli dluhům se lehce mohl dostat i do vězení. Dnes hodně lidí s dluhy nemá žádný morální problém a v podstatě jim nehrozí ani trestní postih. Věřitel se svých práv musí složitě a zdlouhavě domáhat. Domoci se svých práv soudní cestou bývá velmi složité. Dokonce ani v případě, že věřitel (oprávněný) po letech sporů drží ve svých rukou pravomocný a vykonatelný rozsudek ukládající dlužníkovi (povinnému), aby mu dluh neprodleně zaplatil, nemá zdaleka vyhráno. K tomu připočítejme honorář advokáta, nemalé soudní poplatky. V mnoha ohledech na tom je stejně jako na začátku. Má v rukou nikoliv své peníze, ale jen další písemnost potvrzující oprávněnost toho co jste věděli na začátku.

DLUŽNÍK VÁM JE POVINEN ZAPLATIT
Dále nastupuje neméně zdlouhavý a finančně náročný proces exekucí. Zkušený dlužník je však často i proti exekuci imunní. Poškozený se v průběhu exekuce může lehce dostat do pozice žalovaného. Stačí, aby exekutor zabavil věci, které vlastní někdo jiný (třetí osoba) než dlužník. Třetí osoba podá k soudu vylučovací žalobu, kterou se domáhá vyjmutí věcí z exekuce. Vylučovací žaloba se však v podstatě nijak netýká exekutora a žalovaný – věřitel musí navíc například uhradit soudní poplatky žalobce.

 

3) Mimosoudní vymáhání pomocí specializované firmy

Agentury se specializují výhradně na vymáhání pohledávek, to je jejich hlavní výhoda. Takové firmy jsou zpravidla zainteresované na konečném výsledku, protože na něm závisí jejich provize. Na škodu věci však i zde platí, že ne všechny. Metody takových firem se liší:

 • inkasní firmy – tyto firmy pracují za velmi malou provizi, bombardují dlužníky dopisy, upomínkami a telefonickými urgencemi, ve kterých upozorňují na možná rizika v případě nezaplacení - minusem takových firem je, že se mnohokrát nedostanou k dlužníkovi, který nepřebírá poštu, nezvedá telefony a je na takové jednání zvyklí a imunní
 • firmy, které vybírají zálohy – u těchto firem postup práce je obdobný jako u inkasních firem s tím rozdílem, že je rozšířen o vybírání záloh od věřitele
 • firmy založené bývalými nebo současnými sportovci – najednou rozhodli, že jsou profesionálové v oblasti pohledávek - minusem takových firem je to, že pracují s využitím metod přesahujících zákonné metody vymáhání (vyhrožování, a násilí vůči dlužníku) což může znepříjemnit život věřiteli, poškodit jeho dobré jméno a ohrozit další vymáhání pohledávek
 • profesní a odborné firmy zabývající se problematikou pohledávek různých objemů vznikajících jak z obchodního tak i osobního styku


Artur Collina – individuální přístup k Vašim pohledávkám, zkušenost a profesionalita.

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.

Nabízíme