Odkup pohledávek

Naše společnost se specializuje na odkup pohledávek jak z obchodního tak i z osobního styku. Vzhledem k vysokému procentu úspěšnosti můžeme nabídnout optimální kupní ceny odpovídající skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně. Odkupu pohledávek předchází jejich ocenění, které zahrnuje:

  • analýzu vzniku pohledávky
  • prostudování související dokumentace
  • posouzení důvodu nezaplacení
  • zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné finanční situace
  • zhodnocení bonity pohledávky

Neodkupujeme pohledávky patřící do jedné z následujících skupin:

  • pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu
  • pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci
  • pohledávky vůči dlužníkům v insolventním řízení
  • pohledávky s příznaky tzv. bílých koní

Při ocenění jednotlivých pohledávek naše společnost preferuje osobní kontakt s věřitelem nebo s osobou, která byla s dlužníkem v přímém kontaktu. Po provedení výše uvedených kroků Vám bude nabídnuta optimální kupní cena, která může být předmětem dalšího obchodního jednání.

Artur Collina

individuální přístup k Vašim pohledávkám, zkušenost a profesionalita

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.