Zprostředkování

Zprostředkování prodeje firmy, družstva, akciové společnosti, převody obchodních podílů, a to jak prosperujících firem, tak firem předlužených nebo určených do konkursu či likvidace. Ke každé jednotlivé nabídce přistupujeme individuálně, seriózně a svědomitě. Jsme si plně vědomi důvěry, která nás zavazuje k mlčenlivosti, včetně zachování obchodního tajemství, nabídku zveřejňujeme pod logem naší obchodní společnosti. Ceny za zprostředkování se odvíjí od složitosti a náročnosti jednotlivých obchodních případů. Jsou realizovány ve chvílích uzavření obchodu.

Ekonomické a administrativní poradenství

Ekonomika, účetnictví a daně jdou ruku v ruce a jsou často achillovou patou mnoha subjektů. Při naší činnosti se zabýváme možnostmi, jak co nejrychleji, nejefektivněji a nejméně bolestně Vám pomoci vyřešit Vaše problémy s věřiteli, daňovými úředníky či státní správou.

Pokud tedy nevíte...

.. co se svojí zdánlivě předluženou společností?
.. obáváte se svých věřitelů?
.. neradi jednáte s kýmkoliv?

Jsme připraveni Vám pomoci!

Zajišťujeme

  • ekonomicko – organizační poradenství
  • zajištění a poskytnutí finančních prostředků u bankovních sektorů (hypotéky, spotřebitelské úvěry apod.)
  • zajistíme služby bezpečnostní agentury
  • konkurz – likvidace firem
  • exekuční řízení

Artur Collina

individuální přístup k Vašim pohledávkám, zkušenost a profesionalita

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.