Vymáhání pohledávek

Je obecně známo, že při řešení problematiky pohledávek se nabízí věřitelům tři možnosti!

Vymáhání pohledávek vlastními silami

Jedná se o nejjednodušší způsob, který má jednu velkou přednost – za vymáhání není třeba nic zaplatit. Tuto pomyslnou výhodu však provází řada problémů:

  • Značné riziko, že věřitel pouze ztratí drahocenný čas a dlužník pohledávku stejně neuhradí. Důvod neúspěchu je prostý – věřitel většinou nedokáže postupovat při vyjednávání dostatečně fundovaně a nemá s uvedenou problematikou dostatek skutečností. Ať to zní sebevíc paradoxně, problematika řešení pohledávek se dodnes nevyučuje na žádné vysoké škole a možná i proto běžní věřitelé neumí pohledávky účinně vymáhat.
  • Pro zefektivnění vymáhání pohledávek vlastními silami musí zejména větší firmy zaměstnat několik lidí, nejméně jednoho s právní kvalifikací, sečteme – li náklady na jednu vymoženou pohledávku (náklady na mzdu pracovníka, jeho sociální a zdravotní pojištění, poštovné, papír, počítačový čas a podobně) většinou je vymáhání těchto pohledávek ztrátové a ekonomicky by bylo lepší, kdyby se tyto pohledávky vymáhaly profesionály.
  • Dlužník si už na Vás zvykl a bere tyto urgence jako samozřejmost. Existují dlužníci, kteří se dokáží úhradě svých dluhů vyhýbat na téměř profesionální úrovni, dlužník upřednostňuje věřitele, kteří vyvíjejí větší nátlak, dlužník tímto získává čas k možnosti převedení aktivit na jiný subjekt a zadluženou firmu dá do likvidace, konkursu nebo přepíše na bílého koně.

Vymáhání soudně právní cestou (pověřením advokátní kanceláře)

Česko má řadu specifik. Jedním z nich je právní řád, který hájí práva dlužníků více než práva věřitelů. V minulosti měl člověk neschopný splácet své finanční závazky z ostudy kabát kvůli dluhům se lehce mohl dostat i do vězení. Dnes hodně lidí s dluhy nemá žádný morální problém a v podstatě jim nehrozí ani trestní postih. Věřitel se svých práv musí složitě a zdlouhavě domáhat. Domoci se svých práv soudní cestou bývá velmi složité. Dokonce ani v případě, že věřitel (oprávněný) po letech sporů drží ve svých rukou pravomocný a vykonatelný rozsudek ukládající dlužníkovi (povinnému), aby mu dluh neprodleně zaplatil, nemá zdaleka vyhráno. K tomu připočítejme honorář advokáta, nemalé soudní poplatky. V mnoha ohledech na tom je stejně jako na začátku. Má v rukou nikoliv své peníze, ale jen další písemnost potvrzující oprávněnost toho co jste věděli na začátku.

Dlužní vám je povinen zaplatit

Dále nastupuje neméně zdlouhavý a finančně náročný proces exekucí. Zkušený dlužník je však často i proti exekuci imunní. Poškozený se v průběhu exekuce může lehce dostat do pozice žalovaného. Stačí, aby exekutor zabavil věci, které vlastní někdo jiný (třetí osoba) než dlužník. Třetí osoba podá k soudu vylučovací žalobu, kterou se domáhá vyjmutí věcí z exekuce. Vylučovací žaloba se však v podstatě nijak netýká exekutora a žalovaný – věřitel musí navíc například uhradit soudní poplatky žalobce.

Mimosoudní vymáhání pomocí specializované firmy

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.

Artur Collina

individuální přístup k Vašim pohledávkám, zkušenost a profesionalita

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.