Správa pohledávek

Cílem správy pohledávek je radikální minimalizace rizika vzniku nedobytných pohledávek u klienta.

Cílem správy pohledávek je radikální minimalizace rizika vzniku nedobytných pohledávek u klienta.

Po vzájemné dohodě s klientem se podepisuje „Smlouva o poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy“ a naše kancelář začíná pracovat s Vašimi pohledávkami dříve, než byste je museli dávat na vymáhání nebo je nevýhodně prodat.

V praxi to funguje následovně:

1) Klient dodá veškeré kompletní (dostupné) informace o dlužníkovi: jméno, firma, adresa, telefon, dlužná částka, datum splatnosti atd.

Vzhledem k tomu, že jsou (mohou být) mezi Vašimi dlužníky osoby či firmy, se kterými hodláte nadále spolupracovat, sami si určíte stupeň vymahatelnosti:

  • dlužník „pozapomněl“ uhradit dlužnou částku
  • dlužník „reaguje“ - platí se zpožděním a ne v plné výši
  • dlužník „slibuje“, ale nemá snahu platit
  • dlužník „nespolehlivý“ - těžká komunikace, neochota jednat
  • dlužník „nereaguje“ - další spolupráce již nepřipadá v úvahu

Tyto informace jsou zařazeny do naší speciálně upravené databáze.

2) Všem dlužníkům je zaslán dopis, ve kterém je klient informuje o zahájení spolupráce s naší kanceláří s tím, že naše kancelář má právo k provádění kroků směřujících k úhradě pohledávek po splatnosti.

V další fázi spolupráce zaměstnanec naší kanceláře eviduje Vaše dlužníky a zařazuje dle Vámi poskytnutých informací podle stupně vymahatelnosti. Přidělený zaměstnanec začíná aktivně a individuálně pracovat s jednotlivými dlužníky.

Ve spolupráci s klientem a dle individuální dohody se min. 1x týdně aktualizují informace o stavu dlužné částky. Na základě přeposílaných dat má klient možnost ověřit si efektivitu naší práce.

Předpokladem pro funkčnost tohoto systému je tedy soubor Vámi dodaných informací a tým našich profesionálních „vyjednavačů“, kteří jsou na jednání s dlužníky vyškoleni.

Vzhledem k tomu, že si zakládáme na individuálním přístupu a hlavní naší činností je vymáhání pohledávek, má naše práce mnohonásobně efektivnější výsledky než inkasní společnosti, které fungují na bázi neosobního přístupu k dlužníkovi tj. pouze psaní upomínek a telefonování.

Artur Collina

individuální přístup k Vašim pohledávkám, zkušenost a profesionalita

Společnost Artur Collina tvoří tým pracovníků s mnohaletou praxí v oblasti práce s pohledávkami. Mnohaletá zkušenost v práci s pohledávkami na území ČR i v zahraničí nám ukazuje jedinou a nejsprávnější cestu, a to individuální přístup ke každé pohledávce spočívající v osobním jednání s dlužníkem.

Při využívání praktických zkušeností z minulých let víme, že pouze důsledné jednání přímo s osobou dlužníka a ne s jeho právními zástupci (advokát, účetní a jiní zmocněnci) zaručí našim klientům služby vysokých kvalit. Naše firma nevybírá zálohy, jsme přímo závislí na konečném výsledku, každou pohledávku vymáháme, dokud nedosáhneme plného zaplacení celého dluhu včetně příslušenství.